Hvad kan jeg gøre for dit barn

Hvem er det udfordrede barn?

Hvis barnets mistrivsel skyldes sanseintegrationsvanskeligheder og/ eller modulationsforstyrrelser, kan jeg hjælpe.

 

Hvem?

Hvad er tegnene på sanseintegrationsvanskeligheder eller modulationsforstyrrelser?

Det kan være børn, der reagerer kraftigere på hverdagen end andre. Nogle børn er utrygge og har ikke mod på at udfordre lege, og kan derfor reagere angstfyldte. Andre kan ikke motorisk få kroppen til det, de ønsker. Andre igen, oplever indlærings – og koncentrationsbesvær.

 

For nogle kan det at sidde stille på en stol være en overvindelse. For nogle børn er det sanserne, hvor lyde, berøring, smerte og det at mærke kulde/varme, der er svære at håndtere.

 

Disse  udfordrende adfærdsscenarier er ikke nogle børnene ønsker. De formår bare ikke at reagere på en anden måde.

 

Men et er sikkert: Barnet vågner ikke op og tænker, “Nu skal jeg genere andre mest mulig i dag, for det vil gøre min dag vellykket”. Tværtimod ønsker de kærlighed, forståelse og opbakning, som alle andre børn.

 

Hvordan?

Sanseintegration og modulation handler om vores sanseapparat og nervesystem, der skal finjusteres. For at finde ud af hvordan jeg hjælper dit barn bedst, starter jeg med en forældresamtale, hvor vi i fællesskab vil nå ind til, hvad der skyldes barnets udfordringer/mistrivsel. Ud fra denne samtale danner jeg en sensorisk profil på barnet, som bliver fulgt op af forskellige tests. Disse tests laver jeg for at få en forståelse af om det er sanserne, bearbejdningen af sanser eller nervesystemets følsomhed, der skal arbejdes med.

Ud fra undersøgelsen laver jeg en plan for barnets behandling, som både I som forældre og jeg bidrager til. Planen bliver tilrettelagt ud fra jeres barns specifikke behov af øvelser og ”lege” og ud fra ressourcer i familien. Undersøgelsen og træningen er på barnets præmisser, og jeres barn vil have oplevelse af at lege.

Forældreansvaret.

For at få mest muligt ud af behandlingen, skal den både foregå sammen med mig, men også derhjemme på daglig basis. Det er vigtigt, at I som forældre gør jer det klart, at I får det prioriteret og planlagt ind i hverdagens rytmer.

Det kan også forekomme, at der skal foretages nogle ændringer i barnets miljø. Der er ting i hverdagen, der kan fremprovokere eller dæmpe barnets udfordringer. Det er en vigtig opmærksomhed at få skærmet for de input, som kan være forstyrrende eller for meget for barnet. Dette kaldes en sensorisk diæt.

Jeg vil glæder mig til at møde jer, og har i nogle spørgsmål skal I endelig tage kontakt til mig

_MG_1660