Kursus i Babymotorik

Hold: Børn i alderen 3 mdr. til 1 år. Der er maks. 6 børn på et hold.
5 sessioner á 55 min. pr. gang.
Tidspunkt: Hold 1 - torsdage kl. 11.00 - 11.55 og Hold 2 - torsdage kl.12.05 - 13.00 (Hold 2). Første kursusgang er torsdag den 24. Februar og fortsætter de følgende torsdage.
Sted: Søren Frichsvej 68, 8230 Åbyhøj
Pris: 650 kr. for 5 gange. Tilmeld ved mail til majbritt@motorikspecialisten.dk og betaling af den tilsendte faktura.

Hvorfor øve babymotorik?

Når vi træner dit barns motorik, er det med til at styrke barnets sansemotorik, hvilket er med til at understøtte og fremme barnets udvikling.

Kursusforløbet i babymotorik

Mine forløb er opbygget ud fra min viden om neurologi, udviklingspsykologi, sansning, adfærd, sprog og kontakt.

Med afsæt i denne viden, vil der blive anvendt mange forskellige redskaber og teknikker til at stimulere de 3 basale sanser: balancesansen, muskelled-sansen og berøringssansen.

I løbet af kursets 5 kursusgange vil vi: 

  • Lege en række lege, som styrker barnets sansemotorik, der er overkommelige og enkle at udføre med barnet. De kan nemt udføres hjemme.
  • Synge og lave bevægelser, der styrker barnets sanseintegration og motorik.
  • Forældrene vil blive vejledt om barnets nuværende og nærmeste udviklingszone og om hvilke aktiviteter, der vil være gode for det enkelte barn.
  • Der bliver taget udgangspunkt i det individuelle barn, hvis der er særlige behov i forhold til udviklingen.

I mit arbejde fokuserer jeg på at have relationen i fokus. Dvs. at der bliver lyttet til barnet og at barnet respekteres, så der bliver en ligeværdig relation.

bubble