Sanseintegration og modulation

Jeg tilbyder individuelle forløb i sanseintegration. 

Når man stater et individuelt forløb op hos Motorikspecialisten, vil vi først gennemføre et opstartsforløb. Her tester jeg barnets to nervesystemer, for at kunne finjustere og gøre nervesystemet mere rubust til at kunne håndtere hverdagens input. Læs mere om sanseintegration og modulation nedenfor.
 
Opstartsforløbet starter altid op med en indledende snak om, hvad I ønsker hjælp til, og hvilke udfordringer I og barnet har.

Ønsker I yderligere behandlingsforløb efter opstartsforløbet, aftaler vi dette ved afslutningen af opstartsforløbet.

Kontakt mig, hvis I ønsker at høre mere eller booke en tid:

Tlf. 2142 4473
Mail: majbritt@motorikspecialisten.dk

Forløb

Opstartsforløb for børn under 2 år

 • Den indledende samtale vil vare 1 time.
 • Efterfølgende vil der blive lavet en test af 1 times varighed 2 gange, hvor barnet vil blive stimuleret på forskellige måder, og opleve “testen” som leg.
 • Til slut vil der være en evaluerende samtale om testresultaterne.

Opstartsforløb børn over 2 år

 • Den indledende samtale vil vare 1 time.
 • Efterfølgende vil der være en 5 timers test fordelt over 3 dage.
 • Når testen er gennemført holder vi en evaluerende samtale på 2 timer.

Da jeg er uddannet i SIPT, vil denne test evt. blive anvendt under forløbet.

Opstartsforløb for skolebørn og teenagere

Som opstartspakken for børn over 2 år, beskrevet ovenfor, inkl. en SIPT test

 

Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration er en neurologisk automatiseret proces, som samler og organiserer information fra sanserne. Det er hjernens evne til at bearbejde og sortere i sanseindtryk. Samtidig er det også her, hvor hjernen regulerer og modulerer - dvs. fremmer eller hæmmer sanseindtryk. 

Du kender de fem mest kendte sanser; høre-, lugte-, føle-, syns- og smagssansen. Men faktisk har vi yderligere to vigtige sanser. Den ene er vores balance og bevægelsessansen (også kaldet vestibulærsansen). Den anden er kropsfornemmelsen, som informerer hjernen om enkelte kropsdele, hvilken position vores krop er i og eksempelvis hvor meget kraft din hånd skal bruge for at løfte en kaffekop (dette kaldes også proprioception). 

Sanserne samarbejder om at videregive information til kroppen, så vi vellykket kan bevæge os i og interagere med omverdenen. De fleste hverdagsopgaver kræver, at flere af sanserne er i spil. Spiller du eksempelvis håndbold, har du brug for din balance- og bevægelsessans, for at kunne løbe og bevæge dig rundt på banen efter bolden. Samtidig har du brug for din proprioception for at kunne gribe og kaste bolden, mens din følesans hjælper dig til at have det rette greb om bolden. Derudover bruger du din synssans for at se efter bolden og for at vide, hvornår din krop skal gøre hvad. 

Integrationen af vores sanser er altså vigtig, for at kunne fungere i hverdagen. Er hverdagsaktiviteter frustrerende for et barn og bliver barnet let overvældet af sine omgivelser kan det skyldes sanserne, bearbejdningen af sanser eller nervesystemets følsomhed. Har barnet sanseintegrationsvanskeligheder eller modulationsforstyrrelser bliver barnet lettere overstimuleret og har ofte brug for hjælp til at regulere sine følelser. 

Hvad er tegnene på sanseintegrationsvanskeligheder eller modulationsforstyrrelser?

Sanseintegrationsudfordringer eller modulationsforstyrrelser kan vise sig på mange måder og det er ofte individuelt, hvor mange samt hvilke tegn barnet udviser. 

Det kan være børn, der reagerer kraftigere på hverdagen end andre. Nogle børn er utrygge og har ikke mod på at udfordre lege og kan derfor reagere angstfyldte. Andre kan ikke motorisk få kroppen til det, de ønsker. Andre igen, oplever indlærings – og koncentrationsbesvær.

For nogle kan det at sidde stille på en stol være en overvindelse. For nogle børn er det sanserne, hvor lyde, berøring, smerte og det at mærke kulde/varme, der er svære at håndtere. Disse udfordrende adfærds scenarier er ikke nogen børnene ønsker. De formår bare ikke at reagere på en anden måde. 

Tegn på sanseintegration modulations-udfordringer:

 • Hyppig indre og ydre uro - konstant i bevægelse (enten fysisk eller mentalt)

 • Er hurtig til at eskalere enten i aktivitetsniveau, humør eller følelsesmæssigt  

 • Hurtigt skiftende aktivitetsniveau eller øget/sænket aktivitetsniveau 

 • Udtrættes hurtigere end jævnaldrende 

 • Selektivt spisende 

 • Kan blive urolig ved ændring i hverdagen

 • Kan hurtigt blive frustreret

 • Sover let og vågner hyppigt - eller sover meget dybt

 • Kan blive bange eller forskrækket for pludselige eller høje lyde og efterfølgende have svært ved at finde ro igen

 • Kan have svært ved at restituere 

 • Store følelsesmæssige udbrud og nedsmeltninger 

 • Indlærings – og koncentrationsbesvær.

Forskellige udfordringer med sanseintegration - modulation og diskriminativ

Der kan være forskellige udfordringer i forbindelse med sanseintegration.  Modulation er hvor meget input kommer igennem. Modulationsforstyrrelser er når barnet har svært ved at modulere eller regulere sine sanseindtryk. Når barnet har svært ved at skrue op og ned for indtryk, bliver han eller hun nemmere overstimuleret. Så kan lyde og berøringer virke voldsomme, og det kan derfor være svært for barnet at håndtere. 

Sanseintegration diskriminativ er hvilke input der kommer ind, dvs. når hjernen selekterer mellem hvilke indtryk, den optager. Forstyrrelser i det diskriminative, kan betyde, at nogle sanseindtryk ikke bliver sendt til hjernen, og informationen går derfor tabt. Det kan også være, at indtrykkene står i kø for at komme igennem eller skal en omvej. 

Nogle børn har udfordringer med modulation, nogle har udfordringer med diskriminativ, men ofte har børn både udfordringer med modulation og diskriminativ sanseintegration. Dertil kan man have udfordringer med modulation og diskriminativ i forskellige grader. 

bubble