Har mit barn sanseintegrationsudfordringer?

Sanseintegrationudfordringer kan vise sig på mange måder, og det er ofte individuelt, hvor mange samt hvilke tegn barnet udviser. Det kan bl.a. være børn, der:

 • Reagerer kraftigere på hverdagen end andre
 • Er utrygge og ikke har mod på at udfordre lege, og kan derfor reagere angstfyldte.
 • Ikke motorisk kan få kroppen til det, de ønsker.
 • Oplever indlærings- og koncentrationsbesvær.

For nogle kan dét at sidde stille på en stol være en overvindelse. For andre børn er det sanserne, hvor lyde, berøring, smerte og dét at mærke kulde eller varme, der er sværere at håndtere. Disse udfordrende adfærdsscenarier er ikke nogen, børnene ønsker. De formår bare ikke at reagere på en anden måde.

 

Tegn på sanseintegrationsudfordringer

 • Hyppig indre og ydre uro - konstant i bevægelse (enten fysisk eller mentalt).
 • Er hurtig til at eskalere enten i aktivitetsniveau, humør eller følelsesmæssigt.
 • Hurtigtskiftende aktivitetsniveau eller øget/sænket aktivitetsniveau.
 • Udtrættes hurtigere end jævnaldrende.
 • Selektivt spisende.
 • Kan blive urolig ved ændring i hverdagen.
 • Kan hurtigt blive frustreret.
 • Sover let og vågner hyppigt eller sover meget dybt.
 • Kan blive bange eller forskrækket for pludselige eller høje lyde og efterfølgende have svært ved at finde ro igen.
 • Kan have svært ved at restituere.
 • Store følelsesmæssige udbrud og nedsmeltninger.
 • Indlærings- og koncentrationsbesvær.

 

Hvis du kan genkende noget af dette fra dit barn, så kan dit barn være sanseintegrationudfordret. Her har jeg de bedste redskaber og forudsætninger for at hjælpe på dit barns præmisser! Du kan se nærmere på mine forløb og mit online sanseintegrationskursus.

bubble