Babytummel

Jeg tilbyder forløb i babymotorik og babytummel hos LOF Midtjylland i Skanderborg (Skanderupvej). Det foregår således, at du tilmelder dig et hold, hvor der er plads til 8 børn og deres voksne/forældre. Forløbet er én gang om ugen i 5 ugergå til direkte booking og oversigt over holdstart.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I er en mødregruppe eller en vennegruppe, som ønsker at have forløb hos mig. Jeg er meget åben og tilbyder skræddersyede forløb netop til jer.

Mine forløb er opbygget ud fra min viden om neurologi, udviklingspsykologi, sansning, adfærd, sprog og kontakt. Med afsæt i denne viden, bruger jeg forskellige redskaber og teknikker til at stimulere de 3 basale sanser: balancesansen, muskel-ledsansen og berøringssansen.

 

Hvorfor skal I gå til babytummel?

Babymotorik og babytummel styrker barnet, og giver det en god start på livet. Det giver børnene gode forudsætninger for en god indlæring og motorisk udvikling. I løbet af kursets 5 mødegange vil vi:

  • Lege en række lege, som styrker barnets sansemotorik, der er overkommelige og enkle at udføre med barnet. De kan nemt udføres derhjemme også, så I kan fortsætte efter endt forløb.
  • Synge og lave bevægelser, der styrker barnets sanseintegration og motorik.
  • Forældrene vil blive vejledt om barnets nuværende og nærmeste udviklingszone og om hvilke aktiviteter, der vil være gode for det enkelte barn.
  • Der bliver taget udgangspunkt i det individuelle barn, og lavet relevante tilpasninger hvis der er særlige behov i forhold til barnets udvikling.

Det er vigtigt for mig at skabe en god relation til dig og dit barn. Derfor lytter jeg opmærksomt til dit barn og respekterer jer begge, så det bliver en ligeværdig relation, hvor I føler, at vi er trygge ved hinanden.