Børn

Børn har altid stået mit hjerte nært. Jeg elsker at se deres udvikling og hjælpe dem med at kunne rumme hverdagens input. For det kan være udfordrende for både børn og forældre, hvis barnet ikke kan bearbejde de forskellige sanseindtryk.

 

Derfor er jeg specialist i sanseintegration. Jeg vejleder forældre og hjælper børn med sanseintegration og motoriske udfordringer gennem lege og øvelser. Dette kan hjælpe børnene med at bearbejde sanseindtryk, så de reagerer hensigtsmæssigt.

 

Dit barn er i rivende udvikling

Der sker meget med børns udvikling i alderen 2-4 år. Det er perioden, der er kendetegnet af trodsalderen og udforskning af forskellige følelser og kropsfornemmelser. Det er også tiden, hvor børn lærer rigtigt meget, både kognitivt og motorisk.

Det verbale sprog er efterhånden veludviklet og hjernen arbejder på højtryk det meste af tiden. Kroppen bliver også brugt meget, og de små har store forventninger til sig selv. 

Sanserne er i den grad i spil, og det kræver en balanceret sanseintegration for, at barnet trives i sin udvikling og kan deltage aktivt, samt have glæde af hverdagens aktiviteter.

 

Nogle gange driller sanseintegration

Hos rigtig mange børn udvikler sanseintegrationen sig ikke optimalt. En travl hverdag og rigtig mange sanseindtryk og stimulation kan gøre det svært at balancere følelserne. Der er ikke nødvendigvis tale om børn, der har dysfunktioner eller en underliggende diagnose. Det er helt almindelige børn, som typisk har brug for at få trænet sanseintegrationen, så det bliver nemmere for dem at fungere i dagligdagen.

Et barn, som trives og kan følge med i hverdagen, vil resultere i en mere funktionel familie. Det går nemlig ud over alle, både derhjemme og i institutionerne, når et barn har sanseintegrationsrelaterede udfordringer.

Jeg vejleder forældre og hjælper børn med sanseintegration og motoriske udfordringer gennem lege og øvelser, så børnene oplever at de bedre kan balancere og navigere i deres følelser og sanseindtryk. Det giver et gladere barn, der trives i hverdagen.

 

Hvordan ses sanseintegrationsudfordringer?

Sanseintegrationsudfordringer kan ses på mange forskellige måder hos dit barn. Der er stor forskel på, hvordan børn bearbejder og påvirkes af sanseindtryk. Derfor er følgende liste over mulige tegn på sanseintegrationsudfordringer ikke komplet:

 

Hvordan foregår et individuelt tilrettelagt forløb hos mig?

Jeg laver først en test, der bl.a. består af nogle øvelser, for at finde frem til barnets specifikke udfordringer. Derefter laver jeg et program, der tilpasses barnets sansemæssige og motoriske behov. Det vil bl.a. bestå af øvelser, der skal laves med eller uden specielle redskaber, som skal stimulere eller berolige de sanser, som er i ubalance, og styrke de motoriske færdigheder.

Under forløbet vil øvelserne blive justeret, da sansebearbejdningen vil ændre sig løbende, mens vi træner det. Det gør jeg, fordi barnet udvikler sig, og derfor skal vi tilpasse øvelserne.