Fortrolighedspolitik

Motorikspecialistens Fortrolighedspolitik

 

A.  Introduktion

 1. At sikre privatlivets fred for alle vores besøgende på hjemmesiden er af højeste prioritet for os, og vi er seriøse omkring din sikkerhed. Denne politik forklarer, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

 

B. Indsamling af personlige oplysninger

Vi kan indsamle følgende oplysninger:

  1. oplysninger om din computer, herunder din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og -version samt operativsystem;
  2. oplysninger om dine besøg på og din anvendelse af nærværende websted, herunder henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og navigationsstier på webstedet;
  3. oplysninger som du indtaster, når du tilmelder dig vores hjemmeside, eksempelvis din e-mailadresse;
  4. oplysninger, som du indtaster, når du opretter en booking på vores websted — for eksempel dit navn og telefonnummer.
  5. oplysninger, som du indtaster for at opsætte abonnementer på vores e-mails og/eller nyhedsbreve, såsom dit navn og din e-mailadresse;
  6. oplysninger, som du indtaster ved brug af tjenesterne på vores hjemmeside
  7. information, der genereres under brug af vores websted, herunder hvornår, hvor ofte og under hvilke omstændigheder, du bruger den;
  8. oplysninger om alt, hvad du køber, tjenester, du bruger, eller transaktioner, du foretager via vores websted, hvilket eventuelt inkluderer dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kreditkortoplysninger;
 1. information indeholdt i enhver kommunikation, som du sender til os via e-mail eller via vores hjemmeside, herunder disses kommunikationsindhold og metadata;

 

 1. alle andre personlige oplysninger, som du sender til os.

Før du overrækker os en anden persons personlige oplysninger, skal du indhente denne persons samtykke til både videregivelse og behandling af disse personlige oplysninger i overensstemmelse med denne politik.

 

D. Anvendelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger, der indsendes til os via vores hjemmeside, vil udelukkende blive brugt til de formål, der er specificeret i denne politik, eller på de relevante sider på webstedet. Vi bruger muligvis dine personlige oplysninger til følgende:

  1. administration af vores hjemmeside og forretning;
  2. personalisering af vores hjemmeside til netop dig;
  3. aktivering af din brug af de tilgængelige tjenester på vores websted;
  4. at sende dig varer, der er købt via vores hjemmeside;
  5. levering af tjenester købt via vores hjemmeside;
  6.  at sende beskeder, fakturaer og betalingspåmindelser til dig og indsamle betalinger fra dig;
  7. at sende dig ikke-kommerciel kommunikation;
  8. at sende dig e-mail-meddelelser, som du specifikt har anmodet om;
  9. at sende dig vores e-mail-nyhedsbrev, såfremt du har anmodet om det (du kan informere os når som helst, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet);
  10.  at sende dig marketingkommunikation via mail vedrørende vores forretning eller forretninger med omhyggeligt udvalgte tredjeparter, som vi mener kan være af interesse for dig, såfremt du specifikt har accepteret dette via e-mail eller lignende teknologi (du kan informere os til enhver tid, hvis du ikke længere ønsker at modtage marketingkommunikation);
  11.  at give tredjepart statistisk information om vores brugere (dog vil disse tredjeparter ikke være i stand til at identificere nogen individuel bruger ud fra sådanne oplysninger);
  12.  håndtering af forespørgsler og klager fra eller om dig vedrørende vores websted;
  13.  at holde vores hjemmeside sikker og forhindre svig;
  14.  verificering af overholdelse af betingelserne og vilkårene for brugen af vores websted (herunder overvågning af private meddelelser sendt via vores hjemmesides private beskedsystem); samt
  15.  anden anvendelse.

Hvis du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, kan vi offentliggøre og på anden måde bruge disse oplysninger i overensstemmelse med den tilladelse, du giver os.

Dine privatlivsindstillinger kan bruges til at begrænse offentliggørelsen af dine oplysninger på vores hjemmeside, og du kan justere disse under privatlivsindstillinger på webstedet.

Vi vil under ingen omstændigheder uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart til deres eller nogen anden tredjeparts direkte markedsføring.


E. E-handels fortrolighed

Vi er ene ejere at informationerne indsamlet på denne side. Dine personlige identificerbare informationer vil ikke blive solgt, udvekslet, overført eller givet til nogen anden virksomhed, uden din accept, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre et køb, en forespørgsel og/eller transaktion, eksempelvis ved en forsendelse af en ordre.


F. Videregivelse af personlige oplysninger

Vi hverken sælger, handler eller på anden vis overfører dine personligt identificerbare informationer til ekstern part. Dette inkluderer ikke betroet tredje parts, som bistår os i håndteringen af vores webside eller udfører vores forretning.
Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores ansatte, ledere, forsikringsselskaber, professionelle rådgivere, agenter, leverandører eller underleverandører, som det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne politik.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger:

  1. i det omfang, at vi er forpligtet til det ved lov;
  2. i forbindelse med igangværende eller fremtidige retssager
  3. for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder levering af oplysninger til andre med henblik på forebyggelse af svig eller reduktion af kreditrisiko);
  4. til køberen (eller den potentielle køber) af enhver virksomhed eller aktiv, som vi sælger (eller overvejer at sælge) til; og
  5. til enhver person, som vi med rimelighed mener, kan anmode ved en domstol eller anden kompetent myndighed om videregivelse af disse personlige oplysninger, hvor, efter vores rimelige mening, en sådan retsinstans eller myndighed med høj sandsynlighed vil kunne beordre videregivelse af disse personlige oplysninger.

Med undtagelse af de forhold, som er angivet i denne politik, giver vi under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger videre til tredjepart.

 

G. International dataoverførsel

  1. Personlige oplysninger, som du offentliggør på vores hjemmeside eller indsender til offentliggørelse på vores hjemmeside, kan være tilgængelige via Internettet over hele verden. Vi kan ikke forhindre brug eller misbrug af sådanne oplysninger.
  2. Du accepterer udtrykkeligt overførsler af personlige oplysninger beskrevet i dette afsnit F.

G. Opbevaring af personlige oplysninger

   1. Dette afsnit G indeholder vores politikker og procedurer for opbevaring af data. Disse procedurer og politikker er designet til at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser vedrørende opbevaring og sletning af personlige oplysninger
   2. Personlige oplysninger, som vi behandler til ethvert formål, vil ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til dette eller disse formål.
   3. Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit G, opbevarer vi dokumenter (inklusive elektroniske dokumenter), der indeholder personoplysninger:
    1. i det omfang, at vi er forpligtet til det ved lov;
    2. hvis vi mener, at dokumenterne kan være relevante for enhver igangværende eller fremtidig retssag; og
    3. for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder at give oplysninger til andre med henblik på forebyggelse af svig og reduktion af kreditrisiko).

 

H. Sikkerhed for personlige oplysninger

  1. Vi vil altid træffe rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre tab, misbrug eller ændring af dine personlige oplysninger.
  2. Vi gemmer alle de personlige oplysninger, du leverer på vores sikre servere.
  3. Alle elektroniske finansielle transaktioner, der indgås via vores hjemmeside, vil blive beskyttet af SSL (Secure Sockets Layer) kryptering af hjemmesiden.
  4. Du er indforstået med, at transmission af information over internettet i sagens natur er usikker, og vi kan derfor ikke garantere sikkerheden af data, der sendes via internettet.

 

I. Ændringer

Vi opdaterer muligvis denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvist for at sikre, at du er indforstået med eventuelle ændringer i denne politik.

J. Dine rettigheder

Du kan instruere os til at overdrage dig alle personlige oplysninger, vi har om dig; levering af sådanne oplysninger vil være underlagt følgende betingelser:

  1. levering af passende dokumentation for din identitet. Til dette formål vil vi acceptere en fotokopi af dit pas, der er bekræftet af en notar, et foto af dit sygesikringskort plus en original kopi af en regning eller lignende, der viser din aktuelle adresse.

Vi kan tilbageholde personlige oplysninger, som du anmoder om, i det omfang det er tilladt i henhold til loven.

Du kan til enhver tid instruere os i ikke at behandle dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

I praksis vil du normalt udtrykkeligt acceptere vores brug af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål på forhånd.

 

K. Tredjepartshjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til og detaljer om tredjepartswebsteder. Vi har ingen kontrol over, og er ikke ansvarlige for, tredjeparters privatlivspolitikker og praksisser.

 

L. Opdatering af oplysninger

Lad os det venligst vide, hvis de personlige oplysninger, vi har om dig, skal rettes eller opdateres.

 

M. Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies.
Cookies indeholder typisk ikke oplysninger, der er personligt identificerbare for brugeren, men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og fået fra cookies.

 

  1. Navnene på de cookies, som vi bruger på vores hjemmeside, og de formål, som de bruges til, er anført nedenfor:
   1. vi bruger Google Analytics på vores websted til at genkende en computer, når en bruger besøger webstedet / navigerer på webstedet / aktiverer en indkøbsvogn på webstedet / til at forbedre webstedets brugervenlighed / til at analysere brugen af webstedet / til at administrere webstedet / til målrettede annoncer, som kan være af særlig interesse for specifikke brugere.

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt mig i dag!